Llengua Catalana

PRIMER D’ESO

Dossier de recuperació de Català de 1r d’ESO. Curs 17/18

PRIMER D’ESO – Grup PIM

Dossier de recuperació de Català de 1r d’ESO PIM. Curs 17/18

PRIMER D’ESO – Grup Suport

Dossier de recuperació de Català de 1r d’ESO SUPORT. Curs 17/18

SEGON D’ESO

Dossier de recuperació de Català de 2n d’ESO. Curs 17/18

SEGON D’ESO – Grup PIM

Dossier de recuperació de Català de 2n d’ESO PIM. Curs 17/18

SEGON D’ESO – Flexible 2.3

Dossier de recuperació de Català de 2n d’ESO FLEXIBLE 2.3. Curs 17/18

TERCER D’ESO

Dossier de recuperació de Català de 3r d’ESO. Curs 17/18

TERCER D’ESO – Grup D

Dossier de recuperació de Català de 3r D d’ESO. Curs 17/18

QUART D’ESO

Dossier de recuperació de Català de 4t d’ESO. Curs 17/18

QUART D’ESO – Grup FIL

Dossier de recuperació de Català de 4t FIL d’ESO. Curs 17/18