Llengua Anglesa

Primer d’ESO

Dossier de recuperació d’anglès de 1r ESO. Curs 17/18

Segon d’ESO

Dossier de recuperació d’anglès de 2n d’ESO. Curs 17/18

Tercer d’ESO

Dossier de recuperació d’anglès de 3r d’ESO. Curs 17/18

Tercer d’ESO-D

Dossier de recuperació d’anglès de 3r D d’ESO. Curs 17/18

Quart d’ESO

Dossier de recuperació d’anglès de 4t d’ESO. Curs 17/18

Quart d’ESO FIL

Dossier de recuperació d’anglès de 4t FIL d’ESO. Curs 17/18

Primer de batxillerat 

New summer Review for bachillerato 1

Ed.Burlington

ISBN 978-9963-47-817-0