Educació Visual i Plàstica

Primer d’ESO

Dossier de recuperació d’Educació Visual i Plàstica de 1r d’ESO. Curs 17/18

Segon d’ESO

Dossier de recuperació d’Educació Visual i Plàstica de 2n d’ESO. Curs 17/18

Quart d’ESO

Dossier de recuperació de l’optativa d’Educació Visual i Plàstica de 4t d’ESO. Curs 17/18