Educació Física

Primer d’ESO

Dossier de recuperació d’Educació Física de 1r d’ESO. Curs 17/18

Segon d’ESO

Dossier de recuperació d’Educació Física de 2n d’ESO. Curs 17/18

Tercer d’ESO

Dossier de recuperació d’Educació Física de 3r d’ESO. Curs 17/18

Quart d’ESO

Dossier de recuperació d’Educació Física de 4t d’ESO. Curs 17/18ç

Primer de Batxillerat

Dossier de recuperació d’Educació Física de 1r de Batxillerat. Curs 17/18