Ciències de la naturalesa

PRIMER D’ESO

Dossier de recuperació de Biologia i Geologia de 1r d’ESO. Curs 17/18

SEGON D’ESO

Dossier de recuperació de Física i Química de 2n d’ESO. Curs 17/18

TERCER D’ESO

Dossier de recuperació de Biologia i Geologia de 3r d’ESO. Curs 17/18

Dossier de recuperació de Física i Química de 3r d’ESO. Curs 17/18

TERCER D’ESO – Grup D

Dossier de recuperació de Ciències de la Naturalesa de 3r d’ESO D. Curs 17/18

QUART D’ESO

Dossier de recuperació de l’optativa de Biologia i Geologia de 4t d’ESO. Curs 17/18

Dossier de recuperació de l’optativa de Física i Química de 4t d’ESO. Curs 17/18

QUART D’ESO – Grup FIL

Dossier de recuperació de Ciències de la Naturalesa de 4t d’ESO FIL. Curs 17/18