Ciències Socials

Primer d’ESO

Dossier de recuperació de Ciències Socials de 1r d’ESO. Curs 17/18

Segon d’ESO

Dossier de recuperació de Ciències Socials de 2n d’ESO. Curs 17/18

Tercer d’ESO

Dossier de recuperació de Ciències Socials de 3r d’ESO. Curs 17/18

Tercer d’ESO – Grup 3r D

Dossier de recuperació de Ciències Socials de 3r d’ESO D. Curs 17/18

Quart d’ESO

Dossier de recuperació de Ciències Socials de 4t d’ESO. Curs 17/18

Quart d’ESO -Grup 4 FIL

Dossier de recuperació de Ciències Socials de 4t d’ESO FIL. Curs 17/18